Op gronden die vroeger toebehoorden aan de maffia bloeit een mooie economie

Libera Terra

Libera verenigt de sociale coöperatieven die kwalitatief hoogstaande voedingsprodukten maken op de gronden die geconfisceerd werden op de maffia.

De maffia op Sicilië

De maffia (Cosa Nostra) kent een lange en drieste geschiedenis op Sicilïe die teruggaat tot de tijd rond de hereniging van het huidige Italië in 1860. Stelselmatig bouwden ze een enorme ecocomische, financiële en politieke macht op. Ze bleven hierbij grotendeels buiten schot van het gerecht tot in de jaren 80 van de vorige eeuw. Wat voorafging was de grootste maffia oorlog ooit tussen verschillende clans. Aan het begin van de jaren 80 werden hierbij meer dan 1000 mensen omgebracht.

Rond die periode werd vanuit het Italiaanse gerecht de aktie “Mani pulite”, de zogenaamde schone handen campagne opgestart. De bekende onderzoeksrechters Falcone en Borsellino brachten het in 1987 tot het eerste maxiproces tegen de maffia met 17 levenslange veroordelingen tot gevolg.

In 1992 werden, tijdens wraakacties van de maffia, beide onderzoeksrechters door de maffia vermoord. Het maxiproces en de daaropvolgende moorden op de instrumenterende onderzoeksrechters zorgden voor een keerpunt in de geesten en de harten van vele Sicilianen.

Een nieuwe bestemming voor de boerderijen en gronden.

Protest tegen de maffia
Protest tegen de maffia

Er volgde een lange reeks van arrestaties en daarbij werden de bezittingen van de gearresteerden geconfisceerd. Deze eigendommen bestonden grotendeels uit boerderijen en landerijen. Aanvankelijk werd aan de geconfisceerde goederen geen bestemming gegeven en de daarop volgende verloedering speelde in de kaart van de maffia, die op die manier kon claimen dat er zonder hun organisatie niets mogelijk was.

In 1995, startten een beperkt groepje idealisten onder impuls van Don Luigi Ciotti, met een petitieaktie waarin ze eisten van de overheid om de geconfisceerde gronden voor te bestemmen voor sociale doeleinden. Men startte met het verzamelen van handtekeingen in Corleone, het centrum van de maffia. Qua symboliek kan dat tellen. Al snel beslissen Don Luigi Ciotti en Rita Borselino, zuster van de overleden onderzoeksrechter, om een nationale organisatie tegen de maffia, en voor legaliteit en rechtvaardigheid op te richten. Deze organisatie krijgt de naam Libera en had al snel 1500 afdelingen.

Onvergetelijk is het moment waarop Don Luigi Ciotti, tijdens een herdenkingsplechtigheid op de plaats waar rechter Falcone werd vermoord een paar honderden kilo’s papier met meer dan 1 miljoen handtekeningen overhandigd aan de toenmalig Italiaanse voorzitster van het parlement. Dankzij de inspanningen van Libera keurt het Italiaanse parlement met unanimiteit de nieuwe wet goed die tegemoetkomt aan de eisen van de beweging.

Libera Terra

Druivenpluk bij Libera Terra

In 2001 startten een aantal moedige jongeren, met veel moeilijkheden, de eerste coöperatieve in San Giuseppe Jato, in het hart van maffialand. Op vandaag zijn er 8 verschillende coöperaties actief die in totaal 975 ha grond bewerken. Daarop worden graan, olijven, druiven, peulvruchten en groenten verbouwd. De biologische produkten van Libera Terra worden in Italië verdeeld door de plaatselijke wereldwinkels en de coöperatieve supermarkten van Coop.

Vanaf vandaag kunnen jullie ook van deze (h)eerlijke lekkernijen te genieten.

Geef een reactie